24 apr 2021 13:03

Regie der Gebouwen: loods voor de Douane in Gent

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met het afsluiten van een overeenkomst  voor de huur van een loods in de haven van Gent, voor het onderbrengen van de voertuigen van de Douane.

Dit kadert in de verhuis van douanediensten van Eeklo naar Gent. De huur gaat van start op 1 mei 2021, voor een periode van acht jaar.