11 dec 2021 12:55

Regie der Gebouwen: meerjarenplan 2021-2026

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met het meerjarenplan 2021-2026 voor de vastgoedbehoeften van de Regie der gebouwen. 

De ministerraad neemt akte van de prioritering van het Meerjarig Investeringsplan (MIP) alsook de indicatieve meerjarenplanning Eerste inrichtingswerken (EIW), in het kader van het regeerakkoord dat door de Regie der Gebouwen jaarlijks geactualiseerd zal worden in overleg met de voogdijministers van haar klanten.

Om de Regie der gebouwen te helpen een overzicht te krijgen van de staat van de gebouwen die zij beheert op basis van het EPB-certificaat, wordt aan de gebruikers gevraagd het EPB-certificaat van hun gebouwen te laten opstellen door middel van de raamcontracten die de Regie der gebouwen ter beschikking stelt.

De ministerraad geeft de Regie der Gebouwen de opdracht een plan met meetbare doelstellingen op te stellen voor het NEKP om de gebouwen van de Federale overheid energie-efficiënt te maken. Dit plan zal uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 aan de ministerraad worden voorgelegd.

De ministerraad vraagt dat voor alle dossiers, die opgenomen zijn in het Meerjarig Investeringsplan (MIP) en die goedgekeurd moeten worden door de ministerraad, de milieu-impact en de toegankelijkheid voor personen met een handicap geanalyseerd worden.