15 dec 2023 18:34

Regie der Gebouwen: nieuw logistiek centrum voor de Federale Politie in Ukkel

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de bouw van een nieuw logistiek centrum voor de Federale Politie, en dit op dezelfde locatie als het huidige logistiek centrum "Baron Van Hamme" in Ukkel.

Verschillende gebouwen op de "Baron Van Hamme"-site (I, J, K, F, E, O) zijn niet meer bruikbaar vanwege hun algemene slechte staat. De huidige infrastructuur is niet langer geschikt voor moderne logistiek, ondanks de maatregelen die de Regie der Gebouwen heeft genomen om deze te onderhouden.

Daarom is het de bedoeling om voor de bouw van een nieuw logistiek centrum op dezelfde locatie een "Design&Build"-project te lanceren, die optimale milieuprestaties garandeert en de integratie van een proces voor de productie van hernieuwbare energie (materialen, isolatie, fotovoltaïsche cellen) vereist.

De opdracht zal gegund worden via een mededingingsprocedure met onderhandeling.