29 okt 2021 21:09

Regie der Gebouwen: opstart van een overheidsopdracht voor de aanstelling van energieauditeurs

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de aanstelling van energieauditors.

Met het oog op het verbeteren van de energieprestaties van de gebouwen die ze beheert, zal de Regie der Gebouwen externe auditors aanstellen die zullen instaan voor de uitvoering van energieaudits. Daarna moeten de energierenovatiewerken van deze gebouwen kunnen worden uitgevoerd.

Op een vooruitzicht van vier jaar zal de helft van het gebouwenbestand van de Regie der Gebouwen worden geauditeerd.

Deze audits vormen een cruciale stap in het bereiken van de NEKP-doelstellingen.