22 apr 2022 15:33

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor restauratiewerken voor de Raad van State

De ministerraad gaat op voorstel van Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor restauratiewerken van het voormalig Paleis van de markies van Assche te Brussel voor de Raad van State.

Het betreft werken aan de buitengevels van een patrimoniumgebouw opgenomen op de bewaarlijst en gelegen in de Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.