24 jun 2016 14:25

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor werken aan de datacommunicatie-infrastructuur

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het lanceren van een overheidsopdracht met een bestellingsopdracht van werken voor datacommunicatie-infrastructuren in de gebouwen die worden beheerd door de Regie der Gebouwen.

De overheidsopdracht bevat de uitvoering van data-infrastructuurwerken in de staatsgebouwen (databekabelingswerken, inclusief het voorzien van complete datarooms).