20 okt 2016 13:37

Regie der Gebouwen: promotieopdracht voor het ter beschikking stellen van een justitiepaleis in Eupen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om een promotieopdracht te gunnen voor het ter beschikking stellen van een justitiepaleis in Eupen voor de FOD Justitie, met inrichting van een nieuw restaurant en keukens voor de FOD Justitie. 

De opdracht bestaat uit twee fasen:

  • de afbraak van de bestaande gebouwen gelegen Rathausplatz 2, 4 en 6 en de bouw van een nieuw complex waarin de kantoorruimtes en de zittingszalen ondergebracht worden voor de diensten van de FOD Justitie, evenals het restaurant en de keukens voor de diensten van de FOD Financiën, de toegangen en de parkings
  • de grondige renovatie van de gebouwen gelegen Rathausplatz 8 en 10 voor de diensten van de FOD Justitie