23 dec 2022 16:58

Regie der Gebouwen: raamovereenkomst beveiligingsinstallaties

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor het vernieuwen van een bestaande raamovereenkomst inzake beveiligingsinstallaties.

Concreet betreft het de levering, de plaatsing en het onderhoud van beveiligingsinstallaties in overheidsgebouwen voor de diensten van de geïntegreerde politie en andere federale overheidsdiensten en instellingen.