17 mei 2024 20:12

Regie der Gebouwen: renovatie en restauratie van de gevangenis te Merksplas

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de renovatie en restauratie van de gevangenis in Merksplas.

In het kader van het masterplan voor een humane detentie heeft de ministerraad in 2016 beslist de gevangenis te Merksplas gefaseerd te renoveren, in eigen beheer van de Regie der Gebouwen.

De renovatie wordt gepland in vier opeenvolgende fasen, om de gevangenis gedurende de werken operationeel te kunnen houden. Na de renovatie zal er plaats zijn voor 400 gedetineerden.

Om de aannemer aan te duiden voor de realisatie van het project, wordt een overheidsopdracht uitgeschreven via een openbare procedure. De opdracht bestaat uit een vast deel (bouwfase I) en meerdere voorwaardelijke delen (bouwfasen II, III en IV). De bestelling van een voorwaardelijk deel hangt af van de kwaliteit van de uitvoering van het vast deel of het voorafgaande voorwaardelijk deel en van de beschikbare kredieten.