15 jul 2022 19:09

Regie der Gebouwen: renovatie van een kazerne van de Federale Politie in Brussel

De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met een dossier van de Regie der Gebouwen.

Het gaat om het nieuwe financieringsvoorstel en de gunning van een overheidsopdracht via een beperkte procedure voor de duurzame renovatie van gebouw F, de bouw van een overbrugging en de bouw van een beveiligde sas in het gebouw E van de Kazerne de Witte de Haelen van de Federale Politie in Brussel.