09 jun 2023 17:42

Regie der Gebouwen: renovatiewerken aan het Justitiepaleis

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de Regie der Gebouwen inzake renovatiewerken aan het Justitiepaleis te Brussel.

Het betreft meer bepaald renovatiewerken aan de gevel ter hoogte van het Poelaertplein en aanpassingen aan de stellingen bij de sokkel van de koepel van het gebouw.