23 dec 2022 16:58

Regie der Gebouwen: renovatiewerken in het Jubelpark

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de opstart van een overheidsopdracht voor renovatiewerken in het Jubelpark te Brussel.

Concreet betreft het de restauratie van:

  • de gevels en het schrijnwerk van het museum Autoworld
  • alle buiten- en binnengevels van het War Heritage Institute (WHI), waaronder de luchtvaarthal, de Bordiauhal en de arcades