02 sep 2022 15:12

Regie der Gebouwen: restauratiewerken aan de gevels van het Justitiepaleis

De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het uitschrijven van twee overheidsopdrachten voor de Regie der Gebouwen voor restauratiewerken aan de gevels van het Justitiepaleis.

Het Justitiepaleis van Brussel, gelegen aan het Poelaertplein, is als historisch monument geklasseerd sinds 3 mei 2001 en wordt gebruikt door de FOD Justitie en de federale politie.

Twee overheidsopdrachtenprocedures via openbare procedure worden uitgeschreven voor restauratiewerken aan de gevels.

De restauratiewerken betreffen de kant van het Poelaertplein en omvatten:

  • de gevels van het justitiepaleis
  • de gevels van de directe omgeving van het justitiepaleis
  • de gevels die zich onder het peristilium bevinden
  • de plaatsing van een nieuw hek
  • de herinrichting van de bodem
  • de gevels aan de uitgestrekte sokkel van de koepel