08 apr 2019 18:03

Regie der Gebouwen rondt werken af voor de nieuwe ondernemingsrechtbank in Turnhout

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, legt de laatste hand aan het uitgebreide renovatie- en nieuwbouwproject van het voormalige rijkswachtgebouw in de Warandestraat in Turnhout. Tegen de zomer neemt de ondernemingsrechtbank (vroeger “Rechtbank van Koophandel” genaamd) er zijn intrek.

Centralisatie van de gerechtelijke diensten

De ondernemingsrechtbank is momenteel nog  gehuisvest in de Merodelei, in een gebouw dat eigendom is van de federale overheid en niet meer voldoet aan de hedendaagse behoeften en comforteisen. Daarnaast wordt er, tot 31 mei 2019, ook een ruimte aan de Nieuwe Kaai gehuurd voor de opslag en de consultatie van het handelsarchief.

De verhuizing van de ondernemingsrechtbank vormt het sluitstuk van het vroeger opgemaakte plan om alle gerechtelijke diensten te centraliseren rond het Kasteel van de Hertogen van Brabant. Deze centralisatie rond het Kasteel  heeft een positieve invloed op de werking van Justitie en komt de toegankelijkheid voor de burger ten goede.

“Ik ben trots om vast te stellen dat er heel wat in beweging is op vlak van de modernisering van infrastructuur voor de gerechtelijke diensten. De nieuwe ondernemingsrechtbank van Turnhout is hier een prachtig voorbeeld van. We blijven verder werken aan een snellere, efficiëntere en eigentijdse justitie, waarbij burger en ondernemer centraal staan”, aldus Minister Koen Geens, bevoegd voor Justitie en de Regie der Gebouwen.

Een grondige renovatie én uitbreiding

Het project werd opgestart in opdracht van Servais Verherstraeten, voormalig Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen. Het bestond zowel uit een grondige renovatie/restauratie van de bestaande (beschermde) gebouwen als uit een nieuwbouw. Het werd daarom in verschillende fasen aangepakt.

De Regie der Gebouwen trad op als bouwheer en investeerde 5,2 miljoen euro.

In augustus 2013 startte de Regie der Gebouwen met de eerste fase, namelijk de renovatie en restauratie van de daken, gevels en binneninfrastructuur van het voormalige rijkswachtgebouw, inclusief de bijhorende paardenstal en zijaanbouw.  Het gebouwencomplex dateert van 1866 en is sinds 1999 beschermd als monument. 

Het hoofdgebouw van het voormalige rijkswachtcomplex werd ingericht voor kantoorruimtes voor de rechters en hun administratie.

De vroegere paardenstal zal vooral als consultatie- en gespreksruimte dienen. De verdieping ervan werd ingericht als archiefruimte.

In april 2015 startten de werken voor de aanpalende nieuwbouw.
In de nieuwbouw zal zich de hoofdingang bevinden; het gebouw biedt onder andere plaats aan twee zittingszalen, een ontvangstruimte voor het publiek en de burelen en archiefruimten van het handelsarchief.

Het hoofdgebouw van het voormalig rijkswachtcomplex, de vroegere paardenstal en de nieuwbouw zijn met elkaar verbonden via glazen verbindingsgangen.

Tegen 15 mei 2019 worden alle bouwkundige werken voor het ganse complex afgerond: inclusief technieken (verwarming, ventilatie, airconditioning/koeling en elektriciteitswerken), vast meubilair en buitenaanleg.

Tussen 15 en 31 mei 2019 verhuizen de diensten van het handelsarchief omdat de huurtermijn voor  het gebouw in de Nieuwe Kaai dan ten einde loopt. In de zomerperiode zullen de diensten van Justitie die momenteel gehuisvest zijn in de Merodelei in verschillende fasen naar de nieuwe locatie verhuizen.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een van de pijlers van het beleid van de Regie der Gebouwen.

Bij de restauratie van het voormalige rijkswachtcomplex werd rekening gehouden met het feit dat zowel het hoofdgebouw als de paardenstal beschermd zijn als monument.

In de nieuwbouw werd gekozen voor de meest rendabele technieken op vlak van verwarming, ventilatie en verlichting.  Zo zijn er aanwezigheidssensoren om het licht aan te sturen, wordt er algemeen gebruik gemaakt van ledverlichting, is er een ventilatiesysteem met warmterecuperatie en een warmtepomp. Bovendien werd bijzondere aandacht besteed aan de luchtdichtheid van de nieuwbouw.

Zowel in de nieuwbouw als het gerestaureerde gedeelte wordt gebruik gemaakt van regenwaterrecuperatie voor het sanitair.

 

Download de foto’s van de ondernemingsrechtbank

 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie – Ondernemingsrechtbank
Architect: ARAT bvba (Herentals)
Studies technieken: Studiebureau Boydens (Groot-Bijgaarden)
Bouwhistorisch onderzoek: Regie der Gebouwen
Aannemer renovatiewerken (zowel voor de buiten- als binnenrestauratie): Building nv uit Oelegem
Aannemer nieuwbouw:
- Bouwkundige werken: SWINNEN uit Mol
Aannemers technieken (zowel voor het gerenoveerde deel als het nieuwbouwcomplex):
- HVAC: ISS Facility Services uit Brussel
- Electro: K&F Electro Techniek uit Olen
Aannemer liften (zowel voor het gerenoveerde deel als het nieuwbouwcomplex):  Coopman Orona uit Waregem
Aannemer buitenaanleg: REGA Infra uit Malle
Aannemer restauratie wanden en plafonds orangeriedeel: ARTEZ uit Meer
Vaste binneninrichtingen en vast meubilair: Renovatie en onderhoudswerken (R&O) uit Stabroek
Oppervlakte nieuwbouw: ongeveer 1.100 m²
Duur van de werken: september 2013  -  mei 2019
Totale kostprijs: ongeveer  5,2 miljoen euro (incl. btw)

Perscontact

De woordvoerder van de Regie der Gebouwen, Johan Vanderborght, is voor onbepaalde duur afwezig. Tijdens zijn afwezigheid zullen deze personen hem vervangen:

Nederlandstalige pers
pers@regiedergebouwen.be
Tine Deckers | 0474 50 55 05

Franstalige pers
presse@regiedesbatiments.be
Catherine Cardoso Nunes | 0495 21 06 86
Pauline Vachaudez | 0497 19 44 03

De Regie der Gebouwen
De vastgoedbeheerder van de federale staat

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische Staat. Ze zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal en historisch patrimonium in stand. Haar uitgebreide vastgoedportefeuille omvat 1.000 gebouwencomplexen (6,9 miljoen m²) waarvan 2/3 eigendom is van de overheid, 1/3 wordt gehuurd.