20 okt 2017 13:02

Regie der Gebouwen stelt activiteitenverslag 2016 voor

Grote projecten, initiatieven voor efficiënter vastgoedbeheer en interne veranderingsprocessen
BRUSSEL - In haar activiteitenverslag 2016 geeft de Regie der Gebouwen een overzicht van een aantal grote realisaties van haar werkingsjaar 2016, zoals het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, het complex van de federale politie in Hasselt en het nieuwe financiecentrum in Nijvel. Het activiteitenverslag besteedt daarnaast aandacht aan de initiatieven die de Regie der Gebouwen nam voor een efficiënter vastgoedbeheer en aan interne veranderingsprocessen.

Ontdek het volledige activiteitenverslag 2016 op de nieuwe website van de Regie der Gebouwen.
 

Een greep uit de projecten

In 2016 legde de Regie der Gebouwen opnieuw de laatste hand aan een aantal grote projecten. In Antwerpen werd het Forensisch Psychiatrisch Centrum afgewerkt, dat plaats biedt aan 182 geïnterneerden die niet in de gewone psychiatrie terechtkunnen. In Hasselt centraliseerde ze de diensten van de federale politie Limburg in een aantrekkelijke nieuwbouw en in een gerenoveerd bestaand gebouw. En in Nijvel bracht de Regie der Gebouwen alle diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van het arrondissement Nijvel samen in het voormalige Peugeot-complex.

In 2016 werd ook onverminderd verder gewerkt aan een aantal grote lopende projecten, zoals de ingrijpende renovatie van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel, de ambitieuze renovatie en uitbreiding van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren en de restauratie van de Congo-serre in Laken.

Daarnaast voerde de Regie der Gebouwen grote en kleine onderhouds- en renovatiewerken uit aan een flink aantal van de 1100 gebouwensites die zij beheert. Enkele voorbeelden zijn de renovatie van een cellenvleugel in de centrale gevangenis van Leuven of de werken aan de Space Pole-site in Ukkel, die onderdak biedt aan het Koninklijk Meteorologisch Instituut, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie en de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Efficiënt inzetten van beschikbare oppervlakte

De kerntaak van de Regie der Gebouwen bleef in 2016 dezelfde: het huisvesten van de federale overheidsdiensten in een moderne en functionele werkomgeving op maat van hun behoeften. De Regie der Gebouwen hanteert bij haar projecten de federale bezettingsnorm, die voor elke gecorrigeerde voltijdse equivalent (VTE) een werkruimte van maximaal 13,5 vierkante meter voorziet. Zo waakt ze erover dat de beschikbare oppervlakte, middelen en energie zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

In 2016 zette de Regie der Gebouwen daarnaast bijkomende stappen om een performanter vastgoedbeleid mogelijk te maken. Zo verbeterde ze onder meer de databank met informatie over de gebouwen die zij beheert en sloot ze een raamovereenkomst af waardoor ze flexibeler bezettingsmonitorings kan laten uitvoeren. Door een wetswijziging mag ze voortaan ook zelf haar vastgoedverrichtingen organiseren en afhandelen.

Interne veranderingsprocessen

Verder getuigt het activiteitenverslag 2016 ook van de vele veranderingen die de Regie der Gebouwen doormaakt.

In 2016 zette de Regie der Gebouwen verder in op een nieuwe organisatiecultuur, met een werkrelatie gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheidszin. Die nieuwe aanpak wordt weerspiegeld in de verdere herinrichting van haar kantoren van de hoofdzetel volgens de principes van het nieuwe werken.

Tegelijkertijd maakte ze werk van een betere kennisdeling, door in te zetten op een verdere digitalisering, een geharmoniseerd beheer van digitale bestanden en een verdere archivering en selectie van haar omvangrijke historische archieven.

De veranderingen binnen de Regie der Gebouwen uiten zich ook in het personeelsbestand: in 2016 verwelkomde de organisatie 60 nieuwe medewerkers, die zorgen voor de broodnodige opvolging van medewerkers die met pensioen gingen. De afgelopen jaren evolueerde het personeelsbestand tot een evenwichtige mix van mannen en vrouwen, en medewerkers van alle leeftijden. Met 3,62 procent medewerkers met een handicap is de Regie der Gebouwen bovendien een van de zes federale organisaties die het quotum van 3 procent bereikt en overschrijdt.

In juli 2016, ten slotte, versterkten Gert Jansens en Jan Mathu het directiecomité als directeur-generaal Operationele diensten en directeur Stafdiensten. Het directiecomité is daarmee weer op volle kracht om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Ontdek het volledige activiteitenverslag 2016.
 

Meer informatie

  • Meer informatie over de projecten van de Regie der Gebouwen vindt u op de nieuwe website.
  • De Regie der Gebouwen op Facebook
  • De Regie der Gebouwen op LinkedIn

De Regie der Gebouwen
Federaal vastgoedbeheerder

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Zij zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal patrimonium in stand.

De Regie beheert 7,3 miljoen vierkante meter, verspreid over 1.100 gebouwensites. Daarvan is twee derde eigendom van de federale staat (4,5 miljoen vierkante meter) en een derde van de sites wordt gehuurd (2,7 miljoen vierkante meter).