07 jul 2017 14:29

Regie der gebouwen: uitbesteding van de studie voor de gevelrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de uitbesteding van de studie voor de gevelrestauratie van het "Groot Gerechtshof" in Brussel op het Poelaertplein 1 aan een studiebureau, via een openbare procedure. 

Om het studiebureau te sensibiliseren om een kwaliteitsvolle studie te leveren en de voorziene budgetten na te leven, wordt geopteerd om in eerste instantie slechts de studie voor de zone A, namelijk de gevels aan het Poelaertplein, te gunnen.