19 apr 2024 20:19

Regie der Gebouwen: vereffening van de nv Berlaymont 2000

De ministerraad stemt op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel in met de compensatie van de Regie der Gebouwen in het kader van de vereffening van de nv Berlaymont 2000. 

In 2018 gaf de ministerraad goedkeuring aan het sluiten van een conventie tussen de Regie der Gebouwen en de nv Berlaymont 2000 met het oog op het afwikkelen van de vereffening van de nv.

Conform deze conventie valt de budgettaire impact van de vereffening ten laste van de Regie der Gebouwen, in die zin dat zij alle sommen die nodig zijn opdat de nv Berlaymont 2000 haar verplichtingen kan nakomen, aan deze laatste dient te betalen op haar eerste verzoek, in de mate dat de kaspositie van de nv Berlaymont 2000 ontoereikend zou zijn.

De ministerraad neemt akte van deze budgettaire impact en stemt in met een compensatie van 896.450,00 euro binnen de werkingsenveloppe 2024 van de Regie der Gebouwen.