14 sep 2018 15:57

Regie der Gebouwen: verkoop van een deel van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de verkoop van blok A van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen in het kader van het project voor heropbouw, uitbreiding, renovatie en restauratie ervan.

De Regie der Gebouwen heeft het Blok A van het Résidence Palace-complex, gelegen te Wetstraat 155, 1040 Brussel, omgebouwd tot de zetel van de Raad van de Europese Unie (REU) en de ministerraad van de Europese Unie. De nodige werken werden uitgevoerd en het gebouw werd opgeleverd tussen de Regie der Gebouwen en de REU op 30 juni 2016. Het Federaal Aankoopcomité voor Onroerende Goederen wordt belast met het opstellen van de authentieke akte nodig voor deze verkoop.