13 nov 2015 14:22

Regie der Gebouwen: verkoop van een voormalige bunker aan het Institut Saint-Louis van Namen

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de onderhandse verkoop van een voormalige bunker, gelegen in de Rue des Dames Blanches in Namen, aan de vzw Institut Saint-Louis.

De bunker was een atoomschuilplaats dat geen enkel patriomoniaal nut heeft. Het werd gebruikt door de Civiele Bescherming die er geen gebruik meer van maakt. Ze stond het in 1998 af aan de Regie der Gebouwen. Het Institut Saint-Louis wenst het perceel, dat naast het instituut ligt, te kopen om de speelplaats van de lagere school groter te maken, om de scheidingsmuur die veiligheidsproblemen veroorzaakt te verwijderen en om de doorgang voor de brandweer te versterken.