29 mrt 2024 16:57

Regie der Gebouwen: verlenen van een erfpacht voor een perceel grond in Tongeren

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de verlening van een erfpacht betreffende een perceel grond in Tongeren.

De administratieve gebouwen in de Kielenstraat 20 en 22-24 in Tongeren zijn eigendom van de Belgische staat en vallen onder het beheer van de Regie der Gebouwen. In deze gebouwen zijn verschillende diensten van de FOD Justitie gehuisvest. De stad Tongeren wenst met het oog op de inrichting van een stadspark een gedeelte van de binnentuin van het Gerechtshof in gebruik te nemen.

De ministerraad machtigt de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen om een erfpacht te verlenen aan het stadsbestuur van Tongeren voor dit perceel grond.