30 sep 2016 17:42

Regie der Gebouwen: verlenging huurovereenkomst van een gebouw in Oudenaarde voor de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de verlenging van een huurovereenkomst met drie jaar goed van een gebouw in Oudenaarde voor de FOD Financiën.

De ministerraad gaat akkoord met de verlenging van de huurovereenkomst van een gebouw van de FOD Financiën, gelegen op het Sint-Jozefsplein 2 in Oudenaarde. Het huurcontract van het gebouw wordt vanaf 1 oktober 2016 met een vaste periode van drie jaar verlengd en loopt nadien stilzwijgend verder met periodes van zes maanden. Daarnaast worden er enkele verbeteringswerken aan de basisuitrusting van het gebouw uitgevoerd.