03 mei 2024 17:51

Regie der Gebouwen: verlenging huurovereenkomst van een gebouw voor de Ondernemingsrechtbank van Brussel

De ministerraad gaat op voorstel van de staatsecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met afsluiten van een bijakte voor de verlenging van de huurovereenkomst van een gebouw voor de Ondernemingsrechtbank van Brussel.

De Regie der Gebouwen huurt een gebouw in Vorst voor de behoeften van de archieven van de Ondernemingsrechtbank van Brussel van de FOD Justitie.

Om de verhuis van de diensten van de Ondernemingsrechtbank naar het Gutenberg-gebouw in Vorst mogelijk te maken, wordt het huidige huurcontract met een jaar verlengd (tot 31 maart 2025).