13 mei 2016 17:41

Regie der Gebouwen: verlenging huurovereenkomst van het gebouw van de Nationale School voor Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de verlenging van de huurovereenkomst met een jaar goed van een gebouw waar de Nationale School voor Financiën in Brussel haar leslokalen onderbrengt.

De ministerraad is akkoord met de verlenging van de huurovereenkomst van het huidige gebouw van de Nationale School voor Financiën, gelegen Kunstlaan nr. 19 H, 1040 Brussel. Het huurcontract van het gebouw loopt na een periode van 18 jaar ten einde (op 31 januari 2016) en wordt nu met stilzwijgende verlenging van 1 februari 2016 tot 31 januari 2017 verlengd vooraleer deze school definitief haar intrek kan nemen in (een deel van) het gerenoveerde WTC III.