19 apr 2024 20:19

Regie der Gebouwen: verlenging van de huur van het gebouw "Kroontuinen"

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de verlenging van het huurcontract van het gebouw "Kroontuinen", gelegen te Kroonlaan 145 in Brussel.

In 2021 keurde de ministerraad een nota goed omtrent de verderzetting van het meerjarig bezettingsplan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze nota werden twee bewegingen voorgesteld, enerzijds de hergroepering en de verhuis van de verschillende diensten van de FOD Financiën naar het North Galaxy-complex en anderzijds de verhuis van de Federale Politie uit Kroontuinen naar het gebouw Financietoren (Finto), wat deel uitmaakt van het complex Administratief Centrum Kruidtuin.

Conform deze nota zal er naar aanleiding van de verhuis van de FOD Financiën voldoende ruimte worden vrijgemaakt in de Financietoren om de Federale Politie uit Kroontuinen te kunnen huisvesten.

Het huidige huurcontract van het gebouw "Kroontuinen" loopt nog tot 31 januari 2025. Om de verhuis mogelijk te maken, gaat de ministerraad akkoord met het verlengen van het huurcontract met twee keer zes maanden.