08 jun 2012 17:27

Registratie op mobiele bouwplaatsen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat werknemers op een tijdelijke of mobiele bouwplaats verplicht zich elektronisch te registreren. De regering wenst zo een alternatieve controle te hebben die de sociale en fiscale fraude moet tegengaan nu de registratie van aannemers is afgeschaft.

Alle personen die op een bouwwerf werken, zullen zich dagelijks registreren. De verplichting geldt voor werknemers, zelfstandigen, Belgen en buitenlanders die werken op bouwwerven van 1000m² of meer. De oppervlakte kan met een koninklijk besluit worden beperkt. De praktische uitwerking komt later aan bod in uitvoeringsbesluiten.

Er komen ook sancties in geval de aannemers, de onderaannemers en de werknemers hun verplichtingen niet nakomen. De Nationale Raad en de Raad van State hebben hun advies gegeven.