13 mei 2016 17:41

Registreren van sponsoring aan politieke partijen of kandidaten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de modaliteiten vastgelegd worden voor het registreren van de identiteit van ondernemingen of van feitelijke verenigingen die een sponsoring van 125 euro en meer doen aan politieke partijen of kandidaten.

De wetten van 6 januari 2014* verplichten de ontvangers van sponsoring van 125 euro en meer, gedaan aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, om jaarlijks de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die de sponsoring gedaan hebben, te registeren.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt dat de eerste overzichten voor 30 juni 2016 moeten worden opgesteld. Het gaat dan om alle sponsoring van 125 euro en meer die gedaan werd in de loop van 2015. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de overzichten die opgesteld moeten worden door de politieke partijen en hun componenten en door de politieke mandatarissen enerzijds, en de overzichten die opgesteld moeten worden door de kandidaten en de lijsten anderzijds. In het eerste geval is het overzicht jaarlijks en gaat het om een sponsoring van 125 euro en meer tijdens het afgelopen jaar. In het tweede geval zal het overzicht opgesteld worden na afloop van het jaar van de verkiezing en heeft het te maken met alle sponsoring van 125 euro of meer die zowel in de loop van het verkiezingsjaar als in de loop van het jaar dat aan het verkiezingsjaar voorafgaat, werd gedaan, wanneer de verkiezing plaatsvindt in de eerste drie maanden van het jaar.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt hoogdringend voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

*die de organieke wet van 19 mei 1994 wijzigen over de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing respectievelijk van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen en die de organieke wet van 4 juli 1989 wijzigen over de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers