01 okt 2021 15:40

Reglement van beroepsplichten van de Nationale Raad van de Orde van architecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde van Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten.

Het ontwerp beoogt de goedkeuring van het Reglement van beroepsplichten van de Orde van architecten zoals aangevuld door deontologische regels die eigen zijn aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.