08 jan 2021 15:59

Reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Kmo’s David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

Het reglement van plichtenleer, zoals goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2017, werd aangepast door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de goedkeuring van dit gewijzigde reglement van plichtenleer.

De Nationale Raad van het BIBF heeft meer bepaald artikel 21 van dit reglement gewijzigd. Het gaat om een herformulering om de reikwijdte ervan beter te bepalen. Dit artikel werd voor een eerste keer aangepast door de Nationale Raad van het BIBF en werd op 28 augustus 2020 goedgekeurd door de ministerraad. Deze eerste versie moest echter lichtjes gewijzigd worden om beter rekening te houden met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 27 februari 2020 naar aanleiding van een door de Commissie ingeleide procedure, waarin de Belgische staat wordt veroordeeld wegens schending van artikel 25 van de 'dienstenrichtlijn'.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.