09 jun 2017 15:54

Reglementering op het vlak van de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.  

Het voorontwerp zet richtlijn 2015/2302/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen om in Belgisch recht. De bepalingen ervan hebben betrekking op twee groepen van activiteiten: de verkoop van pakketreizen en de verkoop van gekoppelde reisarrangementen, voornamelijk online.

De richtlijn heeft als doelstelling rekening te houden met de ontwikkeling van de reissector, meer bepaald de verkoop van reizen via internet, en het verzekeren van de bescherming van de reiziger. Voor pakketreizen hebben de ondernemingen een zeker aantal verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot:

  • de informatie en de inhoud van de overeenkomst
  • de overdracht, de wijziging en de opzegging van de overeenkomst
  • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en boekingsfouten
  • de bescherming bij insolventie.

Voor gekoppelde reisarrangementen hebben de ondernemingen eveneens bepaalde verplichtingen inzake informatie en bescherming bij insolventie. Bij de verkoop van een reisdienst afzonderlijk, door een organisator of een doorverkoper, is de reiziger eveneens beschermd tegen insolventie en moet hij voor het sluiten van de overeenkomst bepaalde informatie krijgen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.