31 mrt 2006 12:00

Reglementering van de postdienst

Aanpassing van de tarieven voor administratieve aangetekende zendingen

Aanpassing van de tarieven voor administratieve aangetekende zendingen

De Ministerraad keurde een koninklijk besluit goed tot wijziging van artikel 70 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Het ontwerp brengt het huidige tarief voor administratieve aangetekende zendingen geleidelijk in lijn met het tarief voor gewone aangetekende zendingen. Dit werd voorzien door de Ministerraad van 12 oktober 2005. Er is namelijk geen objectieve reden waarom er een prijsverschil zou zijn tussen administratieve en gewone aangetekende zendingen. De taks wordt verhoogd tot 7/9 van de taks voor aangetekende zendingen gedurende het eerste jaar vanaf de dag dat dit ontwerp in werking treedt. Het wordt 8/9 van de taks gedurende het tweede jaar en de volledige taks vanaf het derde jaar. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.