13 mei 2016 17:41

Reglementering van tachografen en rij- en rusttijden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tachograaf en de rij- en rusttijden. 

Het ontwerp voert de Europese verordening nr. 165/2014 uit over tachografen in het wegvervoer. Het regelt volgende aspecten: 

  • de productie en goedkeuring van tachografen en hun accessoires
  • de erkenning en de werkwijze van de erkende werkplaatsen
  • de procedures voor het verkrijgen en het gebruik van de verschillende tachograafkaarten

Verder worden enkele vrijstellingen opgesomd over de rij- en rusttijden en worden bepalingen omgezet uit richtlijn 2002/15/EG over arbeidstijd van de zelfstandige bestuurders. Ten slotte voorziet het ontwerp in een controle- en sanctiebeleid.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.