22 dec 2023 20:41

Regularisatie van gepresteerde diensten voor dringende IT-werken bij de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de regularisatie van gepresteerde diensten en de vergoeding van de gemaakte kosten voor dringende IT-activiteiten binnen de FOD Financiën.

In de loop van 2023 werden dringende IT-activiteiten binnen de FOD Financiën uitgevoerd zonder dat hiervoor de nodige voorafgaande administratieve procedures waren doorlopen, ter ondersteuning van de opdrachten van de Algemene Administratie Inning & Invordering (AAII) en van de Algemene Administratie Thesaurie (AAThes). Bijkomende en niet geplande werken werden uitgevoerd door consultants die aan de equipes van FOD Financiën werden toegevoegd gezien de urgentie en de complexiteit van de opdracht.

De regularisatie van deze uitgaven is door de ministerraad besproken en goedgekeurd in uitvoering van artikel 6, 2° van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole.