20 okt 2016 13:37

Regularisatie van studieperioden voor de berekening van het ambtenarenpensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed over de regularisatie van de studieperioden voor de berekening van het ambtenarenpensioen.

Het voorontwerp van wet harmoniseert het pensioenstelsel op het vlak van het aantal studiejaren dat in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen.

Het eerste luik voorziet het einde van de kosteloosheid van de inaanmerkingname van het vereiste diploma mits behoud van de verworven rechten. Het voorontwerp voorziet echter twee uitzonderingen: 

  • De verworven rechten zijn gevrijwaard op basis van de reeds gepresteerde loopbaan. Voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2018 is een gedeeltelijk behoud van de kosteloosheid voorzien. 
  • De kosteloosheid blijft bovendien behouden voor de personen die, ten laatste op 1 januari 2018, aan de voorwaarden voldeden voor het verkrijgen van een vervroegd pensioen. 

Daarnaast wordt het enkel mogelijk om de studieperioden te laten meetellen voor het pensioen, mits het betalen van een regularisatiebijdrage. Deze hangt af van het moment waarop de regularisatieaanvraag wordt ingediend. De diploma's die in aanmerking komen, zijn niet beperkt tot de diploma's die vereist zijn voor de functie.

Het voorontwerp van wet wordt in eerste lezing goedgekeurd en mag voor syndicaal overleg worden voorgelegd.