23 sep 2004 14:00

Reizen met honden, katten of fretten binnen EU: nieuwe regels!

Vanaf 1 oktober 2004 gelden nieuwe regels voor wie met zijn hond, kat of fret binnen de Europese Gemeenschap wil reizen. Het KB hieromtrent wordt morgen in het Staatsblad gepubliceerd.

Vanaf 1 oktober 2004 gelden nieuwe regels voor wie met zijn hond, kat of fret binnen de Europese Gemeenschap wil reizen. Het KB hieromtrent wordt morgen in het Staatsblad gepubliceerd.

In de eerste plaats moet het dier geïdentificeerd zijn. Dit kan op 2 manieren. Ofwel wordt er onderhuids een microchip geplaatst (dit mag enkel door een erkende dierenarts) ofwel krijgt het dier een duidelijk leesbare tatoeage ( de tatoeage kan uitgevoerd worden door hetzij de dierenarts hetzij een erkende vereniging voor tatoeage). Dieren die meereizen naar Zweden, Ierland Verenigd Koninkrijk of Malta, moeten voorzien zijn van een microchip. Als tweede voorwaarde geldt dat een hond, kat of fret ingeënt moet zijn tegen hondsdolheid (rabiës). Let evenwel op: -om zonder problemen te kunnen terugkeren in de Europese Unie na een reis naar bepaalde derde landen, dient bovendien een bloedonderzoek uitgevoerd bij uw hond of kat en dit tenminste 30 dagen na de vaccinatie en vóór het vertrek. Laat uw dier dus tijdig vaccineren. Vergeet ook niet te informeren naar de specifieke voorwaarden van het land van bestemming. Ook hieraan moet uw dier immers voldoen! -voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Zweden geldt een specifieke procedure gebaseerd op hun nationale wetgeving. Meer informatie kan u vinden op de volgende websites: www.defra.gov.uk (UK), www.sjv.se (Zweden), www.agriculture.gov.ie (Ierland), www.gov.mt (Malta). Wat als het huisdier jonger is dan 3 maand en niet ingeënt is tegen rabiës maar u wilt het toch mee op reis nemen? U kan voorlopig best informeren bij het land van bestemming: ze kunnen u meedelen of dit wordt toegelaten of niet. In ieder geval dient het dier geïdentificeerd te zijn en in het bezit van een paspoort. Ten derde moet elk dier over een paspoort beschikken. Het model van dit paspoort is in alle EU-lidstaten hetzelfde en het vervangt vanaf 1 oktober alle tot dan toe gebruikte paspoorten of soortgelijke documenten. In het paspoort staat de identificatie van het dier (microchip of tatoeage), een beschrijving van het dier en de naam en het adres van de eigenaar. De dierenarts zal hierin iedere vaccinatie tegen rabiës en alle tussenkomsten vermelden die nodig zijn voor de reis. Wanneer wordt het paspoort afgeleverd? -Voor dieren die nog niet geïdentificeerd zijn: op het ogenblik dat de identificatie plaatsvindt, zal de identificeerder het paspoort afleveren. -Voor dieren die reeds geïdentificeerd zijn maar nog niet gevaccineerd (rabiës) (of waarbij de geldigheidsduur van de vaccinatie is overschreden): op het ogenblik van de eerstvolgende rabiësvaccinatie zal de dierenarts het paspoort afleveren. -Voor dieren die reeds geïdentificeerd zijn maar die nog over een geldig vaccinatieattest beschikken van het oude model (afgeleverd voor 1 oktober 2004): dit vaccinatiecertificaat blijft geldig gedurende de volledige geldigheidsduur van het certificaat voor zover het tatoeage of chipnummer op het certificaat vermeld werd en in voorkomend geval voldaan is aan de andere bepalingen van de Europese wetgeving . Katten en fretten hebben het paspoort enkel nodig voor reizen buiten België.Voor honden geldt het Europese paspoort sinds 7 juni 2004 ook als bewijs van identificatie en registratie van de hond. Indien u het paspoort van uw hond verliest, kan u steeds een duplicaat aanvragen bij de BVIRH (de Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden). Deze vereniging verzamelt alle gegevens rond identificatie en registratie en levert eveneens de paspoorten af. Ook adreswijzigingen, het veranderen van eigenaar en het overlijden van de hond moet aan hen gemeld worden. Voor meer informatie betreffende de paspoorten voor honden, katten en fretten kan u steeds terecht bij uw dierenarts. Contactpersoon voor de pers: Els Vanautryve 0475/63 04 89