16 jan 2009 11:25

Relanceplan

Uitvoering van het sociale luik van het relanceplan

Uitvoering van het sociale luik van het relanceplan

De ministerraad heeft in het kader van het relanceplan en de begroting 2009 een reeks sociale maatregelen genomen die als doel hebben de koopkracht van de te verbeteren.

De inkomensgarantie voor ouderen stijgt op 1 juni 2009 met 0,6% en op 1 januari 2010 met 0,8%. De inkomensgarantie voor ouderen geeft ouderen die niet over voldoende middelen beschikken financiële steun.
 
De tegemoetkoming voor personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming) stijgt op 1 juni 2009 met 2%. 

Het leefloon en gelijkgestelde sociale uitkeringen stijgen op 1 juni 2009 met 2%.  

De minimumpensioenen worden met 3% verhoogd. Het minimumpensioen voor zelfstandigen stijgt op 1 augustus 2009 met 3%. Het minimum gezinspensioen zal dan 1.213,44 euro bedragen en het pensioen voor alleenstaanden en het overlevingspensioen 920,62 euro. Het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers stijgt op 1 juni 2009 met 3%. Het minimum gezinspensioen zal dan 1255,69 euro bedragen en het pensioen voor alleenstaanden en het overlevingspensioen 1004,87 euro.

Het minimumrecht per loopbaanjaar voor pensioenen die na 1 september 2009 ingaan stijgt op 1 september 2009 met 5,05%.

De oudste pensioenen van de werknemers stijgen met 2%. De pensioenen voor werknemers die voor 1 januari 1994 zijn ingegaan stijgen met 2% op 1 juni 2009 (behalve het gewaarborgd minimumpensioen dat op 1 juni 2009 met 3% stijgt). De pensioenen voor zelfstandigen en werknemers stijgen op 1 september 2009 met 2% als het pensioen voor het eerst voor vijf jaar is ingegaan. 

De pensioenen van werknemers van vijftien jaar of minder en die voor 1 januari 2009 voor de eerste maal zijn ingegaan verhogen op 1 juni 2009 met 1,5% (behalve het gewaarborgd minimumpensioen dat op 1 juni 2009 met 3% stijgt).

De pensioenen voor zelfstandigen die voor 1 januari 2009 voor de eerste maal zijn ingegaan stijgen op 1 augustus 2009 met 1,5%  (behalve het gewaarborgde minimumpensioen dat op 1 augustus met 3% stijgt).