23 jan 2009 10:10

Relanceplan

Tijdige terugbetaling van facturen door de overheid

Tijdige terugbetaling van facturen door de overheid

De ministerraad heeft in het kader van de uitvoering van het relanceplan bevestigd dat hij het engagement aangaat om facturen sneller te betalen. Door dit goed op te volgen en te monitoren, wil de regering het goede voorbeeld geven en bedrijven maximaal steunen in een moeilijke economische context. 

Naast de in het relanceplan besliste inhaalbeweging komt er een structurele opvolging en monitoring voor de recente en nieuwe facturen door een werkgroep met vertegenwoordigers van de eerste minister, de vice-eersteministers, de staatssecretaris voor Begroting en de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. 
Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan de KMO's.