13 mrt 2009 10:58

Remgeld

De prijs van de terugbetaalde geneesmiddelen zal niet verhogen in 2009

De prijs van de terugbetaalde geneesmiddelen zal niet verhogen in 2009

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de indexering van het remgeld voor de terugbetaalde farmaceutische specialiteiten en dieetvoeding voor medisch gebruik in 2009 opheffen. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx past binnen de context van de huidige economische crisis en de  daling van de koopkracht. 

Het remgeld wordt niet geïndexeerd voor: 

De terugbetaalde farmaceutische specialiteiten en magistrale bereidingen

Zo blijft bijvoorbeeld het remgeld voor patiënten 13,50 euro (8,90 euro voor de BIM-patiënten) ondanks de inflatie op het niveau van 2008:

  • voor de geneesmiddelen van categorie B, namelijk de geneesmiddelen die voor 75% terugbetaald worden aan de patiënten (85% voor de BIM-patiënten),
  • voor de geneesmiddelen van categorie C, namelijk de geneesmiddelen die voor 50% terugbetaald worden aan alle patiënten.

De aankoop van dieetvoeding voor medisch gebruik

Enkele voorbeelden:

  1. Bereidingen door mengeling van aminoverbindingen, specifiek bedoeld voor het behandelen van erfelijke stofwisselingsafwijkingen.
  2. Bereidingen op basis van vitaminen, mineralen, sporenelementen en  medische voeding voor de behandeling van bepaalde stofwisselingsziekten. 
  3. Medische voeding voor bepaalde darmaandoeningen. 
  4. Medische voeding voorgeschreven voor de voedingsbehoeften van zuigelingen en kinderen bij bepaalde ziekten. 
  5. Bereidingen voor de behandeling van mucoviscidose. 

Indien het remgeld zoals elk jaar op 1 januari 2009 was geïndexeerd, zou de patiënt voor 2009 een bijkomende kost van meer dan 7,5 miljoen euro hebben moeten dragen.

(*) tot wijzing van de kb's van 7 mei 1991 en 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.