11 dec 2021 12:55

Remgeld op de toezichtshonoraria van oncologen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het remgeld op de toezichtshonoraria van oncologen.

Artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen moet worden gewijzigd om in remgeld te voorzien voor de nieuwe verstrekkingen van de nomenclatuur in verband met de toezichtshonoraria in oncologische dagziekenhuizen.

  • voor hematologen
  • voor pediaters met bijzondere beroepstitel in pediatrische hematologie en oncologie
  • voor artsen-specialisten in de medische oncologie
  • voor artsen-specialisten die houder zijn van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie
  • voor artsen-specialisten in de reumatologie

Er is geen remgeld voor rechthebbenden met voorkeurregeling. Het remgeld bedraagt 4,96 euro voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994