17 jan 2022 10:25

Remgeld voor nieuwe verstrekkingen inzake chemotherapie en psychiatrie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot regeling van het remgeld voor nieuwe verstrekkingen in de nomenclatuur betreffende de toediening van intrathecale chemotherapie en het multidisciplinair overleg in de psychiatrie.

De goedgekeurde KB’s regelen het remgeld voor nieuwe terugbetaalde verstrekkingen in de ziekteverzekering. De nieuwe verstrekkingen zijn enerzijds een ereloon voor psychiaters voor het pluridisciplinaire overleg bij opname in een IB-bed (intensieve behandeling) en anderzijds de terugbetaling van de toediening van intrathecale chemotherapie via een lumbale punctie aan volwassenen en kinderen.

Artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, moet worden gewijzigd om het remgeld voor de nieuwe verstrekkingen in de nomenclatuur te regelen. Die betreffen:

  • de toediening van intrathecale chemotherapie via een lumbale punctie aan volwassenen en kinderen: het persoonlijk aandeel bedraagt 0 euro voor de voorkeursgerechtigde rechthebbenden en 8,68 euro voor de niet-voorkeursgerechtigde rechthebbenden
  • het multidisciplinair overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de geneesheer-specialist in de psychiatrie voor een volwassene opgenomen in een bed “intensieve behandeling” (IB): het persoonlijk aandeel bedraagt 0 euro voor de voorkeursgerechtigde rechthebbenden en 4,96 euro voor de niet-voorkeursgerechtigde rechthebbenden

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Toediening van intrathecale chemotherapie & Volwassene opgenomen in een bed “intensieve behandeling” – IB)