29 mei 2012 14:18

Reorganisatie van de FOD Financiën

Op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere keurt de ministerraad vijf ontwerpen van Koninklijk besluit goed over de reorganisatie van de FOD Financiën.

Hiermee geeft de ministerraad groen licht voor het opstarten van de noodzakelijke syndicale onderhandelingen in het sectorcomité II van Financiën.
Dit is een belangrijke stap in het proces naar modernisering. De FOD Financiën zal een nieuwe organisatiestructuur krijgen en de bijzondere loopbaan van Financiën wordt geïntegreerd in de loopbaan die voor alle federale ambtenaren van toepassing is.
De resultaten van de syndicale onderhandelingen zullen vervolgens aan de ministerraad en de Raad van State worden voorgelegd.