07 dec 2015 10:24

Repartitiebijdrage 2015 voor producenten van kernenergie vastgelegd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat de repartitiebijdrage van 2015 vastlegt voor de producenten van kernenergie.

De ministerraad legt het bedrag van de repartitiebijdrage voor het jaar 2015 vast op 200 miljoen euro. Het concrete bedrag wordt via het bijdragevermogen van de kernexploitanten berekend. Om dit vermogen te kunnen bepalen, moet de wetgever jaarlijks de nucleaire rente nagaan van de exploitanten.

De repartitiebijdrage werd in 2008 ingevoerd. Deze bijdrage wordt jaarlijks betaald door producenten van kernenergie en door ondernemingen die een aandeel hebben in de elektriciteitsproductie op basis van kernenergie.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 april 2013 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales