22 jul 2008 11:33

Residence palace

Gunning van een overheidsopdracht voor werken van afbraak en instandhouding

Gunning van een overheidsopdracht voor werken van afbraak en instandhouding

De ministerraad heeft een overheidsopdracht voor werken van afbraak en  instandhouding toegekend aan de tijdelijke vereniging Compagnie d'Entreprises CFE S.A. - Bâtiments & Ponts Construction BPC S.A. - Besix S.A. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders past binnen de bouw van de nieuwe zetel van de Raad van de Europese Unie in de Residence palace in Brussel. De opdracht bedraagt 19.623.214,87 euro zonder BTW (basis mei 2008). 

De kosten voor de ondersteuning van het oude gebouw die nodig is om de gebouwenstructuur en de treintunnel Schuman-Josaphat te scheiden, worden gefinancierd door Infrabel.