10 nov 2022 15:51

Responsabilisering van werknemers in het kader van de Terug-Naar-Werk-trajecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed ter afronding van het proces van responsabilisering van de werknemers in het kader van de “Terug-Naar-Werk-trajecten”.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, door invoeging van een afdeling “Responsabilisering van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden”.

Deze bevat de procedure in geval van afwezigheid op het medisch onderzoek en op het eerste contactmoment met de Terug-Naar-Werk-coördinator en het gevolg in geval van afwezigheid, namelijk een vermindering met 2,5% van het dagelijkse bedrag van de uitkeringen.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing op de gerechtigden van wie de periode van ongeschiktheid op 1 januari 2023 of later aanvat.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.