02 dec 2011 10:59

Responsabiliseringsbijdrage

Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage van de gewesten en de gemeenschappen voor 2011

Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage van de gewesten en de gemeenschappen voor 2011

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de responsabiliseringsbijdrage vastlegt die de gemeenschappen en de gewesten voor 2011 moeten betalen. 
Het ontwerp schrijft voor dat de bedragen dezelfde blijven als die voorzien voor 2002, aangezien er geen akkoord met de gemeenschappen en de gewesten werd bereikt over de berekening van de responsabiliseringsbijdrage.

De bijdrage bedraagt:

  • 7.104.687 euro voor de Vlaamse Gemeenschap
  • 8.427.913 euro voor de Franse Gemeenschap
  • 108.347 euro voor de Duitstalige Gemeenschap
  • 518.918 euro voor het Waalse Gewest
  • 75.528 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • 5.439 euro voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  • 1.836 euro voor de Franse Gemeenschapscommissie 

De responsabiliseringsbijdrage werd in 1994 ingevoerd, als compensatie voor de stijgende pensioenkosten die het gevolg zijn van het loon- en aanwervingsbeleid dat de gemeenschappen en gewesten voor hun vastbenoemde personeelsleden voeren. 

Het ontwerp voert de bijzondere wet van 5 mei 2003 uit tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector.