26 okt 2007 11:00

Responsabiliseringsbijdragen 2007

Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2007

Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2007

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de responsabiliseringsbijdrage 2007 voor sommige werkgevers uit de openbare sector vastlegt. Het ontwerp van minister van Pensioenen Bruno Tobback schrijft voor dat de bedragen die de Gemeenschappen en de Gewesten voor 2007 moeten betalen dezelfde blijven als in 2002. De responsabiliseringsbijdrage werd in 1994 ingevoerd, als compensatie voor de stijgende pensioenkosten die het gevolg zijn van het loon- en aanwervingsbeleid dat de Gemeenschappen en Gewesten voor hun vastbenoemde personeelsleden voeren. De federale regering herhaalt haar standpunt dat de bijdrage niet in verhouding is met de lasten die de federale overheid moet dragen. Het ontwerp voert artikel 8 van de bijzondere wet van 5 mei 2003 uit.