26 apr 2024 17:37

Restauratie Prinsbisschoppelijk Paleis te Luik

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel akkoord met het plaatsen van twee overheidsopdrachten voor de restauratie van de gevels van het voormalige Prinsbisschoppelijk Paleis te Luik.

Concreet betreft het:

  • een opdracht voor studiediensten: de aanstelling van een studieteam voor de uitvoering van de geïntegreerde studies en de opvolging van de uitvoering van de zware restauratiewerken aan alle gevels
  • een opdracht voor werken: de aanstelling van een onderneming die belast is met de uitvoering van de werken op basis van het bestek dat opgemaakt werd door het studieteam