08 okt 2014 15:20

Resultaten Belgische douane bij internationale actie

Van de 130 miljoen sigaretten die tijdens een gemeenschappelijke operatie van Europese en Aziatische douane-autoriteiten in beslag zijn genomen, zijn er bijna 66 miljoen in beslag genomen door de Belgische douane, meer bepaald door de opsporingsinspectie Antwerpen.

De Belgische douane heeft deelgenomen aan de internationale actie, JCO REPLICA gecoördineerd door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). De actie vond plaats in de zeehavens van Antwerpen en Zeebrugge. De opsporingsinspectie van Antwerpen heeft tijdens de operatie namaaksigaretten van de merken Marlboro, L&M en Mayfair in beslag genomen.

Een eerste inbeslagname betrof 25 miljoen sigaretten in een magazijn tijdens de eerste week van de actie. Later werden nog 4 containers met 40 miljoen sigaretten onderschept door de Antwerpse Opsporingsinspectie van de douane.

Bovenop het gevaar voor de volksgezondheid en de economische schade die deze namaak aanricht, zijn in dit geval ook 22 miljoen euro rechten ontdoken.