26 jan 2007 16:00

Retributie van de apothekers

Vaststelling van het retributiepercentage voor de openbare officina vanaf 1 januari 2007

Vaststelling van het retributiepercentage voor de openbare officina vanaf 1 januari 2007

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het retributiepercentage voor de openbare officina vanaf 1 januari 2007 vaststelt op 0%, dit in uitvoering van de begroting 2007 die geen retributie ten laste van de apothekers voorziet. Het voorstel werd ingediend door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Dit ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17 en artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.