29 apr 2016 17:41

Revalorisatie van de invaliditeitspensioenen voor de mijnwerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed om de invaliditeitspensioenen van de mijnwerkers te revaloriseren.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om de bedragen van de invaliditeitspensioenen van de mijnwerkers vanaf 1 september 2015 met 2% te revaloriseren. De aanleiding van deze revalorisatie is de welvaartsaanpassing van de minimumpensioenen vanaf 1 september 2015.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers