28 mrt 2014 17:40

Richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel een ontwerp van omzendbrief goed met de richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2015.

De omzendbrief bevat de begrotingsrichtlijnen om de begroting 2015 voor te bereiden. Ze gelden voor de diensten van algemeen bestuur van de federale staat, de staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de instellingen van openbaar nut en andere gelijkgestelde instellingen, de openbare instellingen voor sociale zekerheid en de staatsbedrijven.

Het is onder andere de bedoeling om een zo volledig mogelijke stand van zaken uit te werken voor de volgende regering. Het gaat om een voorafbeelding bij ongewijzigd beleid, die ook een meerjarenbegrotingskader voor de hele regeerperiode tot 2019 omvat.

De begrotingsvoorstellen van de departementen worden tegen 30 april 2014 verwacht. De Inspecteur van Financiën zal zijn advies tegen 14 mei 2014 uitbrengen. De technische bilaterale administratieve vergaderingen over de voorafbeelding van de begroting 2015 zullen tussen 19 mei en 4 juni 2014 plaatsvinden.